O sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Act 112/2018 on Social Economy and Social Enterprises )

Republic of Slovakia

marzo 2018

Para bajar : PDF (210 KiB)

Leer artículo en la página de: www.noveaspi.sk

Fuentes :

www.noveaspi.sk/products/lawText/1/90081/1/2/zakon-c-112-2018-zz-o-socialnej-ekonomike-a-socialnych-podnikoch-a-o-zmene-a-doplneni-niektorych-zakonov