O sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Act 112/2018 on Social Economy and Social Enterprises )

Republic of Slovakia

Março 2018

Download : PDF (210 KiB)

Ler artigo completo na página de : www.noveaspi.sk

Fontes :

www.noveaspi.sk/products/lawText/1/90081/1/2/zakon-c-112-2018-zz-o-socialnej-ekonomike-a-socialnych-podnikoch-a-o-zmene-a-doplneni-niektorych-zakonov