O sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Act 112/2018 on Social Economy and Social Enterprises )

Republic of Slovakia

mars 2018

À télécharger : PDF (210 Kio)

Lire l’article complet sur : www.noveaspi.sk

Sources :

www.noveaspi.sk/products/lawText/1/90081/1/2/zakon-c-112-2018-zz-o-socialnej-ekonomike-a-socialnych-podnikoch-a-o-zmene-a-doplneni-niektorych-zakonov