Pla d’impuls de l’Economia Social i Solidària Cafè balanç, després de tres anys, i els reptes de futur

Ajuntament de Barcelona

febrero 2019

Para bajar : PDF (960 KiB)

Fuentes :

Ajuntament Barcelona