El nivell meso de l’economia solidària

Blog www.economiasolidaria.cat

Jordi Garcia Jané, septiembre 2019

Leer artículo en la página de: www.economiasolidaria.cat

Resumen :

Fa deu anys que va esclatar la darrera crisi econòmica. Un dels pocs efectes positius que va tenir va ser l’augment de l’interès ciutadà per les alternatives a l’economia capitalista, un interès que va comportar la popularització de les iniciatives d’economia social i solidària (ESS), així com la seva multiplicació i creixement. Les edicions de la Fira d’Economia Solidària (FESC) són un bon termòmetre d’aquesta evolució ascendent.

Fuentes :

www.economiasolidaria.cat