Η ανθεκτικότητα της Κοινωνικής Αλληλέγγυας Οικονομίας κατά την περίοδο της πανδημίας (The resilience of Social Solidarity Economy during the pandemic)

Henrich Böll Stiftung Thessaloniki

juillet 2020

7 videos : 4 min

Η συγκεκριμένη βιντεο-συνέντευξη παρουσιάζει την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚΟΙΝΣΕΠ) Ένταξης Αργώ η οποία παράγει βιολογικά λαχανικά και τα αποστέλλει σε ενδιαφερόμενους/ες καταναλωτές/ριες στη Θεσσαλονίκη με το βιο-κοφινάκι. Βλέπουμε πώς η συγκεκριμένη επιχείρηση αντιμετώπισε την πανδημία και τις προσδοκίες που έχει για το μέλλον.

Subtitles in English.

  • Social Cooperative Integration Enterprise ARGO

  • Social Cooperative Enterprise Eklektik

  • Social Cooperative Enterprise Dot2Dot

  • Worker Cooperative Sociality

  • Social Cooperative Enterprise Wind of Renewal

  • civil non profit company Agroecopolis

  • the Pharmacists’ Civil Cooperative of Thessaly

Voir aussi :