Més enllà dels diners: noves formes de produir i col·laborar

Quaderns del CAC - 39, Vol XVI

Marco Berlinguer, Rubén Martínez, Mayo Fuster Morell, Joan Subirats Humet, juillet 2013

À télécharger : PDF (3,2 Mio)

Résumé :

Aquest treball afronta un fenomen emergent caracteritzat pel canvi i l’experimentació continus: la creació col·laborativa de continguts audiovisuals online. L’anàlisi se centra a analitzar quins són els models de sostenibilitat d’aquest tipus de creació, i presta una atenció particular a diferents modalitats d’ús de la publicitat. La unitat d’anàlisi són casos de comunitats de creació online (CCO) que prenen com a node o seu central d’activitat el territori català. A partir de 21 casos seleccionats, la metodologia combina l’anàlisi qualitativa estructurada, a través d’un qüestionari subministrat al total dels casos, i l’anàlisi qualitativa, mitjançant entrevistes presencials en 8 casos d’estudi considerats més significatius. La recerca ens duu a concloure que la sostenibilitat dels projectes depèn en gran mesura de relacions de confiança i d’interdependència voluntàries entre diferents agents, contribucions i retribucions de caràcter no-monetari, així com de recursos i d’infraestructures que en permeten l’ús lliure. La publicitat sembla que ja no parteix d’un esquema de comunicació lineal, sinó que es difumina a través de l’exercici col·laboratiu. Tot plegat ens duu a entendre que és i serà un tema molt rellevant en el futur dels continguts audiovisuals i la seva sostenibilitat, la qual cosa haurà d’implicar canvis en les polítiques que els regulen.