Noteikumi par Sociālo uzņēmumu komisiju (Cabinet Regulation No. 101 (2018) - Regulations Regarding the Social Enterprise Commission)

Latvia - 20/02/2018

février 2018

Lire l’article complet sur : likumi.lv

Sources :

likumi.lv/ta/id/297301-noteikumi-par-socialo-uznemumu-komisiju