Les Altres Economies de la ciutat IDENTIFICANT L’ECOSISTEMA D’ECONOMIES TRANSFORMADORES DE BARCELONA

Ruben Surinyach Padilla, juillet 2016

À télécharger : PDF (870 Kio)

Résumé :

En general, el debat sobre el model macroeconòmic a les institucions i als mitjans de comunicació, es troba polaritzat entre les visions més favorables al paper de la despesa pública com a motor econòmic i les més favorables a la desregulació i el control del dèficit. Però, més enllà d’aquest imprescindible debat, ens trobem amb realitats d’importància creixent que no quadren fàcilment en aquests marcs. Existeix tot un fenomen de construcció i innovació socioeconòmica transformadora que, tot i que, a nivell de quantitat té un pes limitat , és cada vegada més significatiu i creixent. És difícil acotar-lo i mesurar-lo, però estimacions recents assenyalen que l’Economia Social i Solidària, entesa com a paraigües d’aquests fenòmens transformadors, contribueix amb un 7 % al PIB de la ciutat de Barcelona a través de l’activitat de més de 4.600 iniciatives socioempresarials.

Qualitativament, sobretot en els àmbits locals, el seu pes específic és encara més gran. I, de fet, cada vegada més, aquest univers és objecte de polítiques publiques: un numero creixent de municipis l’han incorporat a les seves àrees i programes de promoció econòmica i desenvolupament local.

L’Ajuntament de Barcelona, és capdavanter en aquest sentit, tot desenvolupant una línia de treball específica amb rellevància política. La creació d’un Comissionat i d’una nova àrea a Barcelona Activa específics pel foment de les economies transformadores a la ciutat, així com l’impuls d’una Xarxa de Municipis per la Economia Social i Solidaria són mostres d’aquesta aposta política.

Sources :

ajuntament.barcelona.cat/