Jordi Valls Olivé

Jordi Valls Olivé és cooperativista membre de la Xarxa d’economia solidària.

One publication