L’ECONOMIA COL.LABORATIVA I L’ALTERNATIVA DEL COOPERATIVISME DE PLATAFORMA

GRAU EN COMPTABILITAT I FINANCES, Universitat Autònoma de Barcelona

Eduardo ARAGÓN RUIZ, 2017

To download : PDF (1.7 MiB)

Summary :

El present TFG gira entorn a l’òrbita d’aquest recent fenomen conegut com a economia col.laborativa. A més de centrar-se en la definició conceptual i en els factors que l’han motivat pretén bordejar el marge de la definició per tractar de contrastar sí, efectivament, és o seria possible arribar a formular un altre sistema econòmic, partint dels elements dels quals aquesta fa ús per continuar amb el seu creixement i expansió exponencials actuals.

Sources :

economiasocial.coop/treballs-universitaris-sobre-el-tercer-sector-leconomia-social-o-les-cooperatives-presentats-en-ledicio-2017-dels-premis-aracoop