SZAKSZERVEZETEK ÉS LAKHATÁS: NEMZETKÖZI PÉLDÁK, HAZAI LEHETŐSÉGEK (Trade Unions and Housing: International examples, Domestic opportunities)

Friedrich Hebert Stiftung

Jelinek Csaba, Pósfai Zsuzsanna és Szabó Natasa, November 2020

To download : PDF (730 KiB)

Summary :

A munkás-önszerveződés és a szakszervezetiség évszáza- dos története során több időszakban előtérbe került a dol- gozók munkán kívüli életének a könnyebbé tétele, ezen belül a lakhatási problémák megoldása. Magyarországon 1989 óta a szakszervezetek nem tudják érdemben segíteni tagjaik lakhatási helyzetének a javítását. Mindeközben a magyarországi lakhatási válság évről évre mélyül. A lak- hatási szegénység már nemcsak a társadalom peremén levők problémája, hanem egyre szélesebb rétegeket érint, beleértve az alsó középosztályt, az alulfizetett kulcságaza- tokban (egészségügy, oktatás, szociális ellátás) dolgozókat és a fiatalokat. Jelen kiadvánnyal a szakszervezetiség és a lakhatás kapcsolatának lehetséges megerősítését járjuk körül.

Throughout the centuries of worker self-organisation and trade unionism, there have been several periods when the focus has been on making life easier for workers outside work, including solving housing problems. In Hungary, since 1989, trade unions have not been able to help their members improve their housing situation. Meanwhile, the housing crisis in Hungary is deepening year by year. Housing poverty is no longer just a problem for those on the margins of society, but affects an increasingly wide range of people, including the lower middle class, workers in key underpaid sectors (health, education, social care) and young people. This publication explores the potential for strengthening the link between trade unionism and housing.