«Vam muntar una botigueta en un poble petit on no hi havia cap servei»

Articulo de Setembre, 11/07/2019

Núria Farrés, April 2019

Read the complete document on: www.elsetembre.cat

Summary :

Una cooperativa que és alhora botiga, cafeteria i espai social revitalitza la població de Sant Jaume Sesoliveres, a l’Anoia

«Donem un servei al poble, als pobles del voltant i també a les cases disseminades»

Sources :

www.elsetembre.cat/noticia/675/vam/muntar/botigueta/poble/petit/no/havia/cap/servei