El Serradet de Barneres, cooperativisme agrari que posa les persones al centre de l’activitat i respecta el cicle natural del bestiar

Articulo de Setembre, 03/09/2018

Josep Comajoan, September 2018

Read the complete document on: www.elsetembre.cat

Summary :

Aquesta cooperativa elaboradora de formatge d’ovella és fruit de la inquietud de tres joves manlleuencs per fer les coses diferents a pagès

Només fan parir a les ovelles un cop a l’any i això els permet dotar de més benestar al bestiar i alhora a les persones que treballen al Serradet

«Si no ens plantegem per què la societat civil s’organitza democràticament, per què ens ho plantegem en el món econòmic?»

Sources :

www.elsetembre.cat/noticia/572/serradet/barneres/cooperativisme/agrari/posa/persones/al/centre/activitat/respecta/cicle/natural/bestiar